Quy định sử dụng website Funring Sáng tạo

22

Chuyên mục : Quy định sử dụng dịch vụ

XIN VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC QUY ĐỊNH DƯỚI ĐÂY VÌ NHỮNG ĐIỀU KHOẢN NÀY ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO VIỆC BẠN SỬ DỤNG WEBSITE “FUNRING SÁNG TẠO”.

1. Các thay đổi với “ Funring Sáng tạo”

Chúng tôi, với toàn quyền hạn của mình và vào bất cứ lúc nào được quyền bổ sung, sửa đổi hay xóa bỏ bất kỳ thông tin nào cũng như thay đổi giao diện, sự trình bày, thành phần hoặc chức năng, nội dung của trang web này bao gồm bất kỳ khoản mục nào mà không cần báo trước.

2. Thay đổi quy định

Chúng tôi có toàn quyền thay đổi quy định mà không cần báo trước. Với việc tiếp tục sử dụng “Funring Sáng tạo” sau những sửa đổi đó, bạn mặc nhiên đồng ý chấp hành các sửa đổi trong quy định.

3. Hành vi của bạn

Bạn thừa nhận rằng tất cả thông tin hoặc dữ liệu thuộc bất kỳ dạng nào, dù là văn bản, phần mềm, mã, nhạc hoặc âm thanh, ảnh hoặc đồ họa, video hoặc các chất liệu khác (“Nội dung”), được bạn hoặc “người có tài khoản người dùng bị sử dụng” chia sẻ công khai và rộng rãi trên website hoặc tại các khu vực trên website cho phép bạn chia sẻ nội dung dưới bất kỳ định dạng nào, sẽ hoàn toàn thuộc trách nhiệm của bạn hoặc người có tài khoản người dùng bị sử dụng. Bạn thừa nhận rằng website của chúng tôi có thể đưa bạn đến Nội dung có thể không phù hợp hoặc phản cảm theo nhận định của cá nhân bạn. Mặc dù vậy, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm với bạn trong bất cứ phương diện nào nào về Nội dung của trang web hay bất cứ tổn thất hoặc lỗi nào có liên quan.

Khi sử dụng website này và các dịch vụ được cung cấp, bạn hoàn toàn đồng ý rằng:

-          Bạn sẽ không xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận, sử dụng hay tìm cách xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận hoặc sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ của chúng tôi, và/ hoặc bất kỳ khu vực dữ liệu nào nếu không được chúng tôi cho phép.

-          Bạn không được quyền hoặc có các hành động nhằm hạn chế hoặc cấm đoán bất kỳ người dùng nào khác sử dụng và thưởng thức website “Funring Sáng tạo”.

-          Bạn sẽ không gửi lên hoặc truyền phát bất kỳ thông tin bất hợp pháp, lừa gạt, bôi nhọ, sỉ nhục, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm, đe dọa, lăng mạ, thù hận, kích động… hoặc trái với chuẩn mực đạo đức chung của xã hội thuộc bất kỳ loại nào, bao gồm cả việc truyền bá hay khuyến khích những hành vi có thể cấu thành tội phạm hay vi phạm bất cứ điều khoản nào của luật pháp địa phương, quốc gia hay quốc tế. Chúng tôi tôn trọng quyền tự do ngôn luận, nhưng cũng bảo lưu việc có toàn quyền lược bớt, hoặc xoá bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung nào các bạn đưa lên, bất kể việc vi phạm đó là rõ ràng hay chỉ là hàm ý.

-          Bạn sẽ không gửi hoặc truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư dây chuyền, cơ hội đầu tư hay bất kỳ dạng liên lạc có mục đích thương mại nào mà người dùng không mong muốn, thư rác hay tin nhắn rác.

-          Bạn sẽ không gửi hoặc truyền bất kỳ thông tin hoặc phần mềm nào không thuộc quyền sở hữu của bạn trừ khi đó là phần mềm được cung cấp miễn phí, không gửi bất kỳ thông tin hay phần mềm nào có chứa bất kỳ loại virus, Trojan, bọ hay các thành phần nguy hại nào.

-          Bạn sẽ không gửi, xuất bản, truyền, tái sản xuất, phân phát hoặc khai thác bằng bất cứ hình thức nào với bất cứ thông tin nào thu được từ “Funring Sáng tạo” vào mục đích thương mại; hoặc tải lên, gửi, xuất bản, truyền, tái sản xuất hoặc phân phối dưới bất cứ hình thức nào những nội dung được bảo vệ bởi luật bản quyền và luật sở hữu trí tuệ của “Funring Sáng tạo”; hoặc tạo ra các biến thể của các nội dung đó mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chủ nhân hoặc người giữ bản quyền.

-          Bạn không có quyền trong và đối với thông tin được “Funring Sáng tạo” cung cấp và bạn sẽ không sử dụng thông tin trong trang web này với bất cứ hình thức nào hoặc bất cứ mục đích nào, trừ những điều khoản được xác lập trong bản Quy định sử dụng này.

4. Cấm truy cập

Chúng tôi có toàn quyền, vào mọi lúc, cấm hoặc từ chối truy cập của bạn vào “Funring Sáng tạo” hoặc bất kỳ phần nào của website ngay lập tức và không cần báo trước nếu chúng tôi cho rằng bạn đã vi phạm bất cứ điều khoản nào trong bản Quy định này, hoặc việc cấm truy cập xuất phát từ nhận định của chúng tôi, khi chúng tôi cho rằng từ chối đó phù hợp và cần thiết trong thẩm quyền của chúng tôi.

5. Thông tin của bên thứ ba

Thông tin được cung cấp tại “Funring Sáng tạo” có thể chứa thông tin từ bên thứ ba hoặc được chọn lọc từ các nguồn khác. Thông tin trên website “Funring Sáng tạo” không được coi là khuyến nghị sử dụng, tiêu dùng, đầu tư v.v…, hoặc xác thực của “Funring Sáng tạo” về bất cứ một vấn đề, biến cố hoặc sự kiện nào và với bất kỳ mục đích nào, tương ứng với bất kỳ người, sản phẩm hoặc dịch vụ nào. “Funring Sáng tạo” không chịu trách nhiệm nếu thông tin không được cập nhật theo mong muốn của bạn. Website “Funring Sáng tạo” không phải là đơn vị độc lập thẩm định thông tin và sẽ không khuyến cáo bất kỳ một xu hướng tiêu dùng hoặc đầu tư nào. Theo đó, chúng tôi không chấp nhận bất cứ trách nhiệm nào về các thông tin mà chúng tôi đăng tải, bạn sẽ sử dụng hoặc đặt niềm tin vào những thông tin đó với hiểu biết, trách nhiệm và nguy cơ của riêng bạn.

6. Liên kết đến và đi từ “Funring Sáng tạo”

Các liên kết tại “Funring Sáng tạo” có thể dẫn bạn tới các website khác, và bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chính xác hoặc giá trị của bất kỳ thông tin nào do các website liên kết cung cấp. Liên kết tới các website khác không cấu thành sự xác nhận của “Funring Sáng tạo” về thông tin, sản phẩm, quảng cáo hoặc các tài liệu khác tại những website đó.

7. Bồi thường

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ chúng tôi cùng “Funring Sáng tạo” khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí (bao gồm cả án phí không giới hạn) có liên quan tới hoặc phát sinh từ sự vi phạm của bạn đối với bất kỳ điều khoản nào trong Quy định và/ hoặc sự sử dụng của bạn với website “Funring Sáng tạo”. Chúng tôi có thể, trong trường hợp xét thấy cần thiết, hoặc theo quy định của pháp luật tham gia tố tụng trước các khiếu kiện hoặc đàm phán để dàn xếp. Không thỏa thuận nào có thể gây ảnh hưởng đến quyền lợi hoặc cấu thành bổn phận của chúng tôi đối với bất kỳ tranh chấp nào được đưa và giải quyết cho dù chúng tôi có mặt để tham gia tố tụng nếu chúng tôi không đưa ra sự đồng ý bằng văn bản trước đó. Chúng tôi có toàn quyền, với chi phí của chúng tôi và có báo trước cho bạn, đảm nhận việc biện hộ và kiểm soát bất cứ khiếu kiện hoặc tố tụng nào nếu xét thấy cần thiết. Tuy nhiên, quyền này của chúng tôi sẽ không bị coi là nghĩa vụ, bao gồm nhưng không giới hạn.

8. Quyền sở hữu trí tuệ và các quyền khác

Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong website “Funring Sáng tạo” đều thuộc về “Funring Sáng tạo” hoặc cấp phép hợp pháp cho “Funring Sáng tạo” sử dụng. Theo đó, tất cả các quyền hợp pháp đều được đảm bảo. Trừ phi được sự đồng ý của “Funring Sáng tạo”, bạn không được phép tải lên, gửi, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào bất cứ thành phần nào của website “Funring Sáng tạo” hoặc tạo ra những bản sửa đổi của nội dung cung cấp trong “Funring Sáng tạo”.

Tại các khu vực được phép đăng tải bài viết, bạn có thể chia sẻ thông tin được phép dưới các định dạng chúng tôi mặc định và bạn phải tự chịu trách nhiệm đối với các nội dung, thông tin, hình ảnh và bất kỳ sự chia sẻ nào khác của bạn với cá nhân người sử dụng hoặc nhóm người sử dụng. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, chúng tôi vẫn được bảo lưu quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, và chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết của bạn xuất hiện hay tồn tại trên diễn đàn hoặc tại các khu vực được phép chia sẻ thông tin.

Chúng tôi có toàn quyền, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn trong các quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh và các quyền sở hữu khác mà chúng tôi có trong website “Funring Sáng tạo”, nội dung của website, và hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp. Việc sử dụng quyền và sở hữu của chúng tôi cần phải được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản. Ngoài việc cấp phép bằng văn bản, chúng tôi không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý, hoặc thông qua việc để bạn sử dụng dịch vụ. Và do vậy, bạn không có quyền sử dụng website hoặc dịch vụ của chúng tôi vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi trước đó.

Bạn đồng ý để chúng tôi tự do sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức thông báo nào khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi có liên quan tới “Funring Sáng tạo” và/hoặc dịch vụ của “Funring Sáng tạo” một cách hoàn toàn miễn phí. Bạn từ bỏ và đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền và yêu cầu với bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí và/ hoặc các kiểu chi trả khác liên quan đến việc chúng tôi sử dụng, tiết lộ, áp dụng, và/hoặc chỉnh sửa bất kỳ hoặc tất cả phản hồi của bạn.

9. Cung cấp nội dung trên “Funring Sáng tạo”

Với việc cung cấp Nội dung cho chúng tôi:

Bạn đồng ý trao cho chúng tôi toàn bộ quyền và cấp phép (bao gồm cả các quyền về tinh thần hay các quyền cần thiết khác) để sử dụng, trưng bày, tái sản xuất, chỉnh sửa, làm cho phù hợp, xuất bản, cung cấp, xúc tiến, dịch và tạo ra các phiên bản phái sinh hoặc tổ hợp khác, một phần hoặc toàn bộ, trên phạm vi toàn cầu mà không đòi hỏi thù lao. Sự cấp phép này được áp dụng với bất cứ dạng thức, phương tiện, công nghệ nào đã được biết đến hoặc phát triển sau này; bạn cần lưu ý rằng, các bài viết (post) trên diễn đàn, hoặc tại các khu vực được phép có thể tiếp tục nằm trên website của chúng tôi ngay cả khi tài khoản của bạn đã bị xóa vì bất kỳ lý do gì.

Bạn bảo đảm rằng bạn có tất cả các quyền pháp lý, tinh thần và các quyền khác cần thiết để cấp phép cho chúng tôi theo điều khoản được quy định trong mục này.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi sẽ có quyền (nhưng không có nghĩa vụ), từ chối xuất bản hoặc loại bỏ, hoặc ngăn truy cập tới bất kỳ Nội dung nào bạn cung cấp vào bất cứ lúc nào, với bất cứ lý do nào, có hoặc không có thông báo.

10. Quy định đối với nhạc chuông, nhạc chờ Funring Sáng tạo

-          Khi đăng ký dịch vụ thành công, bạn có 01 bản nhạc chờ mặc định (miễn phí). 01 bản nhạc chờ này KHÔNG lưu vào Thư viện nhạc cá nhân của bạn.
Thời hạn sử dụng các bài nhạc chờ hiện có của dịch vụ Funring sáng tạo sẽ là 60 ngày.

-          Nếu các bản nhạc chờ hết hạn sử dụng mà bạn chưa gia hạn lại (bằng cách tải về (mua) lại), hệ thống sẽ tự động chuyển sang chơi bản nhạc chờ mặc định.

-          Hiệu lực link tải nhạc chuông  là 24h kể từ khi link tải được gửi về điện thoại của bạn.

-          Trong trường hợp không sử dụng được dịch vụ, bạn vui lòng liên hệ ngay với bộ phận chăm sóc khách hàng để được cấp lại link tải nhạc chuông (thời hạn được phép lấy lại link tải là 15 ngày)

11. Qui định về khoá, mở dịch vụ: Dịch vụ sẽ tự động khoá trong các trường hợp sau:

-          Thuê bao trả trước không còn đủ tiền trong tài khoản (chính) khi đến chu kỳ trừ cước.

-          Trong vòng 60 ngày sau khi bị khóa dịch vụ, hệ thống vẫn lưu lại tất cả các bài hát và cài đặt đang sử dụng. Hết thời hạn nói trên, hệ thống sẽ xóa dữ liệu thuê bao, bạn sẽ đăng ký lại khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ

12. Chia sẻ doanh thu trên “Funring Sáng tạo”

Việc chia sẻ doanh thu trên “Funring Sáng tạo” được thực hiện khi:

-          Bạn là thành viên của “Funring Sáng tạo” và là thuê bao của mạng di động Mobifone.

-          Bạn đã thực hiện cung cấp nội dung cho “Funring Sáng tạo”. Với hành động này, bạn đồng ý với các quy định về cung cấp nội dung trên “Funring Sáng tạo” của chúng tôi trong quy định sử dụng này.

-          Bạn thừa nhận và đồng ý rằng mức chia sẻ doanh thu, hình thức thanh toán, thời hạn thanh toán, hạn mức thanh toán và những vấn đề khác liên quan tới việc chia sẻ doanh thu sẽ do “Funring Sáng tạo” và VMS Mobifone đưa ra, chỉnh sửa mà không cần thông báo trước.

-          Việc trả thưởng tuân thủ theo Quy định nộp thuế Nhà nước đối với các trường hợp tiền thưởng theo các mức khác nhau (căn cứ luât hiện hành về việc nộp thuế thu nhập đặc biệt)

13. Giới hạn trách nhiệm pháp lý và bảo đảm

Tất cả thông tin chỉ dành cho việc tham khảo tổng quát của bạn. “Funring Sáng tạo” không nhận bất cứ trách nhiệm nào về những thông tin đó

Việc truy cập và sử dụng website “Funring Sáng tạo” do bạn hoàn toàn tự chịu trách nhiệm và được cung cấp như hiện có. “Funring Sáng tạo” chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân và chúng tôi không đại diện cho hoặc bảo đảm về bất cứ điều gì, được phát ngôn cụ thể hay hàm ý, bao gồm cả nhưng không chỉ giới hạn trong bất kỳ bảo đảm nào về khả năng thương mại hoặc sự thích hợp cho bất cứ mục đích cụ thể nào

Toàn bộ trách nhiệm pháp lý của chúng tôi nằm trong dịch vụ của “Funring Sáng tạo” và bị giới hạn bởi pháp luật. Chúng tôi không chứng thực, bảo đảm hoặc bảo hành cho bất cứ vật liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nào được đưa ra thông qua chúng tôi hoặc website của chúng tôi. Chúng tôi không phải là một thành phần tham gia vào bất kỳ giao dịch nào giữa bạn và một bên thứ ba.

Trong bất kỳ trường hợp nào, “Funring Sáng tạo” cũng không chịu trách nhiệm pháp lý về bạn hoặc bất kỳ người nào cho bất kỳ tổn thất nào, dù là trực tiếp, gián tiếp, bất ngờ, đặc biệt hoặc là hậu quả của sự kiện khác, kể cả thiệt hại trong kinh doanh hoặc lợi nhuận, phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng thông tin của “Funring Sáng tạo”, ngay cả khi “Funring Sáng tạo” đã được khuyến cáo về khả năng xảy ra các tổn thất đó.

Bạn hành xử và tin tưởng hoàn toàn vào kỹ năng và khả năng đánh giá của chính bạn đối với việc sử dụng và cách hiểu đối với thông tin bạn lấy được tại “Funring Sáng tạo”. Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng việc sử dụng thông tin của bạn tuân thủ tất cả các yêu cầu của pháp luật hiện hành.

Giới hạn nghĩa vụ pháp lý trong Quy định sẽ được áp dụng với quy mô đầy đủ nhất được pháp luật hiện hành cho phép.

14. Từ chối bảo đảm

Bạn hiểu và đồng ý rằng việc bạn sử dụng “Funring Sáng tạo” và bất cứ dịch vụ hoặc nội dung nào được cung cấp trong đó (sau đây gọi chung là “Dịch vụ”) đều thuộc phạm trù rủi ro riêng của bạn. Các dịch vụ được cung cấp cho bạn “như đang có” và chúng tôi từ chối mọi bảo đảm thuộc bất kỳ dạng nào, được hàm ý hoặc công bố, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn trong các bảo hành về khả năng bán sản phẩm, sự phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó, và sự không vi phạm.

Chúng tôi không bảo đảm, dù hàm ý hay công bố, rằng mỗi phần của dịch vụ không bị gián đoạn, không có lỗi, không có virus, đúng giờ, an toàn, chính xác, ổn định hay bất kỳ nội dung nào là an toàn cho bạn. Bạn hiểu và đồng ý rằng cả chúng tôi và những bên tham gia cung cấp dịch vụ đều không cung cấp những tư vấn chuyên nghiệp thuộc bất kỳ dạng nào và việc sử dụng những lời tư vấn đó hoặc bất kỳ thông tin nào khác đều thuộc vào quyết định riêng của bạn, với tất cả các yếu tố rủi ro của nó và không thuộc trách nhiệm của chúng tôi.

15. Thông báo về Quyền tác giả

Nếu bạn cho rằng quyền sở hữu của bạn đã bị sử dụng theo những cách thức vi phạm quyền tác giả, bạn có thể liên hệ với nhân viên phụ trách vấn đề bản quyền của chúng tôi tại địa chỉ: hotro.funringst@vega.com.vn

16. Luật áp dụng

Bạn đồng ý rằng bản Quy định sử dụng và bất kỳ bất đồng nào phát sinh từ việc bạn sử dụng website này hoặc các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi sẽ được giải quyết theo luật pháp hiện hành của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thông qua việc đăng ký hoặc sử dụng website và dịch vụ của chúng tôi, bạn mặc nhiên đồng ý và tuân thủ toàn bộ các quy định của Luật pháp Việt Nam .

17. Nhiều người dùng

Nếu có từ hai người trở lên có liên quan đến Quy định này với tư  cách người dùng, họ sẽ chia sẻ trách nhiệm pháp lý và quyền lợi.

18. Thông tin bổ sung

Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản của bản Quy định sử dụng này xung đột với các quy định của luật pháp và bị Tòa án coi là vô hiệu, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, và phần còn lại của Quy định sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị.

Việc bất kỳ bên nào không thể chứng minh được về quyền của mình trong Quy định sử dụng sẽ không bị xem là việc từ bỏ quyền của bên đó và quyền này vẫn còn nguyên giá trị và hiệu lực.

Bạn đồng ý rằng, bất kỳ khiếu tố hoặc tố tụng nào phát sinh từ  website này phải được đệ trình trong vòng một (1) năm sau khi khiêu tố hoặc tố tụng ấy phát sinh, nếu không khiếu tố sẽ hoàn toàn vô hiệu.
Chúng tôi có thể chuyển nhượng quyền lợi và nghĩa vụ của mình chiểu theo bản Quy định sử dụng này và chúng tôi sẽ được giải phóng khỏi bất kỳ nghĩa vụ nào phát sinh sau đó.

Bình luận (22)

Các bạn chú ý đọc kỹ quy định sử dụng nhé!

Mình muốn đưa nhạc lên sao không thấy vậy?Giao diện hơi rối mắt

Bạn có thể thu âm online ở mục Phòng thu trên http://sangtao.funring.vn
Hoặc gửi bản thu âm của bạn về email: hotro.funringst@vega.com.vn nhé.
Bạn đọc hướng dẫn thu âm tại đây: http://blog.sangtao.funring.vn/2011/06/20/h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-t%E1%BA%A1o-nh%E1%BA%A1c-chuong-nh%E1%BA%A1c-ch%E1%BB%9D-tren-%E2%80%9Cfunring-sang-t%E1%BA%A1o%E2%80%9D/
Thân mến!

hic…nhiều chữ quá…mình đọc hoa cả mắt ^^….

Creative Funring cho mình hỏi cái này nhé (có thể có ở trên rồi nhưng mình hơi khó hiểu )…:

Giờ nếu mình thực hiện thu lại 1 phần của 1 bài hát của 1 ca sỹ (bài hát này chưa có trên hệ thống nhạc chờ MF) để sử dụng làm nhạc chờ/nhạc chuông trên Funringsangtao thì lúc đó mình có đc coi là hành vi vi phạm quy định về bản quyền ca khúc đó ko????

bởi vì mình rất thích 1 số bài nhưng trên web nhạc chờ chưa có/không có nên muốn tự tạo kiểu này để sd….nếu đc mà ko có vđề gì về bản quyền thì hay quá ^_* Funring team trả lời giúp mình với nhé :) Thanks !

Chào Việt, Funring Sáng tạo là nơi các bạn thu âm chính giọng hát của mình làm nhạc chờ, vì vậy không được thu lại 1 đoạn nhạc của ca sỹ đâu bạn nhé :D

Hai za: Cho mình hỏi một câu thôi Mobifone ơi. Mình có một số bản thu âm tại nhà và cả ở phòng thu nữa, mình rất thích làm nhưng bài nhạc mình hát làm nhạc chờ để tặng cho anh em bạn bè. Theo mình biết bên Viettel có chế độ cắt xén và up load bài hát đã thu âm sẵn . và bạn của mình đang dùng chính bài hát của mình làm nhạc sờ cho số đt minh. Như vậy thi mình có thể up nhạc của mình lên không? Mong ai đó biết gì trả lời với nha.

Chào Phong,
Việc upload hiện tại hệ thống không cho phép bạn làm trực tiếp, nếu bạn muốn bản thu của bạn được upload lên hệ thống và được duyệt làm nhạc chờ bạn vui lòng gửi bản thu về hotro.funringst@vega.com.vn để admin upload lên hệ thống cho bạn nhé. Lưu ý khi gửi bạn nên gửi kèm 1 bản vocal không có beat để admin test giọng của bạn

Thủ tục quá loằng ngoằng, nên đơn giản hơn.
Chương trình này rất hay, gọi điện đến mà được nghe “đây là công ty cổ phần… ” thì hay quá

Rất cảm ơn ý kiến đóng góp của Lê Nam :) .
Do vấn đề tác quyền nên chúng mình phải duyệt cẩn thận, chỉ sau 48h là sẽ có kết quả duyệt cho các bạn nhé.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng mức chia sẻ doanh thu, hình thức thanh toán, thời hạn thanh toán, hạn mức thanh toán và những vấn đề khác liên quan tới việc chia sẻ doanh thu sẽ do “Funring Sáng tạo” và VMS Mobifone đưa ra, chỉnh sửa mà không cần thông báo trước.

Cái điều khoản này tôi thấy hoàn toàn bất lợi cho người tham gia. Nếu vì 1 lý do nào đó mà MobiFone kéo dài thời hạn thanh toán, hoặc giảm hạn mức thanh toán, hoặc thậm chí không thanh toán thì người tham gia thiệt thòi quá!!!

Không có đâu bạn ơi. bạn cứ yên tâm. Doanh thu sẽ trả đúng,trả đủ và không có thay đổi gì so với mức hạn định đưa ra ngay từ đầu

Admin cho hỏi tỉ lệ chia sẻ doanh thu là bao nhiêu?

Có bài Cơ chế trả thưởng chi tiết tại đây bạn nhé: http://bit.ly/pzOgwK

khi dang nhap so dien thoai vao trang nhac cho tu tao nay sao khong co che do thoat ra ngoai nhu trang web funring zay

Có nút đăng xuất mà bạn :D

Như bạn nói thì làm sao mà quản lý được đây ? Bạn đã nghĩ tới vấn đề tác quyền chưa ? Tất cả các bản thu đưa lên hệ thống đều phải mua bản quyền tác giả mới được sử dụng đó bạn ạ !

Cho tôi hỏi, khi mình có tiền thưởng trên funring, làm sao để mình chuyển tiền thưởng đó để thanh toán tiền cước cho số di động của mình(trả trước hoặc trả sau) hoặc số di động cho người khác.
Xin cám ơn

Số tiền thưởng của bạn trên FRST, sẽ được tự động cộng vào tài khoản của bạn hàng tháng bạn ạ!

Em có thể đưa bài hát tự thu am lên gmail anh chị đưa lên hộ em được không ? Em có thể đưa lên gmail nào anh chị cho em địa chỉ với nhé.

t upload nhac ma t cat len de lam nhac cho thi phai lam ntn?

mình rất thích đoạn đầu của một bài hát quốc tế.mình rất muốn cắt đoạn đó làm nhạc chuông chờ.funring có thể giúp mình được không

Bạn nguyễn đăng quyền thân!
Bên mình chỉ hỗ trợ các xbanj up bản thu do chính mình tự thể hiện bạn nhé

Gửi bình luận