Quy Chế Hoạt Động Trên Dịch Vụ Funring Sáng Tạo

Chuyên mục : Uncategorized

- Căn cứ Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

- Căn cứ Thông tư số /2014/TT-BTTTT của BTTTT quy định chi tiết hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội.

- Căn cứ Thông tư số 874/QĐ-BTTTT ký ngày 17/06/2021 của BTTTT quy định bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.

Căn cứ vào các thông tin trên Dịch vụ ban hành bộ quy chế hoạt động MXH trên Funring Sáng Tạo, cụ thể:

Điều 1. Giải thích từ ngữ

- Thỏa thuận: là sự trao đổi, đồng ý về việc cung cấp, trao đổi thông tin trên mạng xã hội , cùng với tất cả các bản sửa đổi, bổ sung, cập nhật.

- Thông tin cá nhân: là những thông tin góp phần định danh một cá nhân thông tin gắn liền với việc xác định danh tính, nhân thân của cá nhân bao gồm tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử của người sử dụng và một số thông tin khác theo quy định của pháp luật.

- Người sử dụng/thành viên: là chủ tài khoản, sở hữu hợp pháp tài khoản trên mạng xã hội .

- Sở hữu trí tuệ: là những sáng chế, cải tiến, thiết kế, quy trình, công thức, phương pháp, cơ sở dữ liệu, thông tin, bản vẽ, mã, chương trình máy tính, tác phẩm có bản quyền (hiện tại và tương lai), thiết kế mạch tích hợp bán dẫn, thương hiệu, nhãn hiệu (dù đã đăng ký hay chưa đăng ký) tên thương mại và (thiết kế) bao bì thương phẩm.

Điều 2. Đăng ký tài khoản

- Một số tính năng của mạng xã hội  yêu cầu người sử dụng phải đăng ký, đăng nhập để sử dụng. Nếu người sử dụng không đăng ký, đăng nhập thì chỉ sử dụng mạng xã hội  Funring Sáng tạo với các tính năng thông thường. Chúng tôi khuyến khích người sử dụng đăng ký tài khoản để sử dụng mạng xã hội được tốt nhất.

- Người sử dụng tự chịu trách nhiệm về việc đăng ký tài khoản sử dụng mạng xã hội  và có trách nhiệm tự bảo mật thông tin tài khoản của mình, nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì người sử dụng phải chấp nhận những rủi ro phát sinh.

- Nếu người sử dụng biết hoặc nghi ngờ rằng mật khẩu hoặc tài khoản của mình đã bị xâm nhập, hãy báo cho ban quản trị mạng xã hội Funring Sáng tạo bằng thông tin đề cập tại mục liên hệ.

- Cá nhân đăng nhập đăng ký phải đảm bảo:

+ Không được sử dụng tài khoản của người khác khi chưa được phép. Cá nhân sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với những tổn thất của mạng xã hội  hoặc các bên có liên quan trong trường hợp các tổn thất đó được xác định là do tài khoản người sử dụng gây ra. Mạng xã hội  sẽ không chịu trách nhiệm với những tổn thất của Người sử dụng phát sinh do việc tài khoản của người sử dụng bị sử dụng bất hợp pháp gây ra.

+ Cá nhân đồng ý không lấy và sử dụng các thông tin cá nhân của người sử dụng khác. Bao gồm các thông tin về tài khoản hoặc địa chỉ email (thư điện tử) từ trang web/wap, không lấy (hoặc lôi kéo các thành viên khác lấy) các thông tin từ hệ thống vì mục đích thương mại.

- Mạng xã hội  có quyền từ chối ngay lập tức quyền truy cập của người sử dụng vi phạm Thỏa thuận này mà không cần thông báo lý do.

Điều 3. Các nội dung cấm trao đổi và chia sẻ trên mạng xã hội

- Lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích:

+ Chống lại Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;

+ Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

+ Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định;

+ Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;

+ Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;

+ Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

- Cản trở trái pháp luật việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Internet của tổ chức, cá nhân.

- Cản trở trái pháp luật hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”, hoạt động hợp pháp của hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

- Sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức, cá nhân; thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.

- Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, virus máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.

Điều 4. Nội dung cung cấp, trao đổi thông tin

Mạng xã hội Funring Sáng Tạo là  cộng đồng mạng xã hội trực tuyến nơicác thành viên chia sẻ, kết nối, trò chuyện, trao đổi về các hình ảnh, âm thanh sáng tạo mới lạ tạo các bản nhạc chuông chờ cá tính, không phân biệt không gian và thời gian; hướng tới đối tượng khách hàng trên 15 tuổi có nhu cầu xem và chia sẻ thông tin.

1. Tính chính xác, hợp pháp của nội dung

-  Cho phép người sử dụng đăng tải, cung cấp, trao đổi, chia sẻ, các thông tin vềbản thu Audio.

- Người sử dụng đồng ý rằng sẽ không đăng tải lên mạng xã hội  các nội dung đã có bản quyền, các bí mật thương mại hoặc các nội dung khác liên quan tới các quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, trừ trường hợp là chủ sở hữu hợp pháp của các nội dung này hoặc có sự chấp thuận từ chủ sở hữu. Mạng xã hội  sẽ loại bỏ tất cả các nội dung phát hành nếu được thông báo rằng những nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền mà không cần thông báo trước.

2. Trao đổi, hủy thông tin trên Mạng xã hội

- Người sử dụng đồng ý để chúng tôi sử dụng các nội dung đã được họ cung cấp, trao đổi, chia sẻ trên mạng xã hội .

- Bài viết đánh giá ý kiến của người sử dụng là một phần dịch vụ của mạng xã hội . Người dùng có thể xuất bản, truyền tải, gửi đi những đánh giá, ý kiến, hoặc những tài liệu khác lên mạng xã hội . Người sử dụng phải đảm bảo bài viết, đánh giá của người sử dụng phù hợp với giới hạn ngôn từ và nội dung.

- Người sử dụng hiểu rằng khi muốn tìm cách xóa nội dung của mình từ các dịch vụ của mạng xã hội , việc này phải mất một khoảng thời gian nhất định. Vì vấn đề kỹ thuật và quy trình nên có thể không theo ý muốn của người sử dụng.

Điều 5. Quyền, trách nhiệm của Người sử dụng mạng xã hội

- Người sử dụng mạng xã hội tuân thủ thời gian hoạt động của điểm truy nhập Internet công cộng và mạng xã hội chỉ phục vụ cho đối tượng trên 15 tuổi. Vì vậy, đối tượng khách hàng dưới độ tuổi quy định không được đăng tải nội dung trên dịch vụ này.

- Khi đăng tải thông tin trên mạng xã hội , Người sử dụng tự chịu toàn bộ các trách nhiệm pháp lý liên quan đến toàn bộ nội dung đăng tải, bao gồm tính hợp pháp của nội dung, quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền và các chấp thuận cần thiết khác từ cơ quan có thẩm quyền.

- Bất kỳ nội dung, hình ảnh, audio, clip, video, thông tin, bình luận, hình ảnh hoặc nội dung khác được đăng tải bởi người sử dụng trên mạng xã hội , người sử dụng đồng ý rằng (i) tự chịu trách nhiệm về nội dung do mình đăng tải; và (ii) mạng xã hội  được miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan.

- Tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn thông tin, an ninh thông tin. Người sử dụng có trách nhiệm tháo gỡ những nội dung vi phạm do mình đăng tải ngay lập tức đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và các bên liên quan về nội dung đăng tải đó.

- Được bảo vệ bí mật thông tin riêng và thông tin cá nhân theo quy định của pháp luật.

- Tuân thủ Thỏa thuận cung cấp, trao đổi thông tin trên mạng xã hội này. Nếu vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn, tước bỏ mọi quyền lợi của người sử dụng đối với dịch vụ và sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố người sử dụng trước pháp luật nếu cần thiết.

- Người sử dụng thông báo ngay cho chúng tôi về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của Người sử dụng hoặc bất kỳ các hành động phá vỡ hệ thống bảo mật nào. Người sử dụng cũng bảo đảm rằng, Người sử dụng luôn thoát tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng.

- Người sử dụng có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản, nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì Người sử dụng phải chấp nhận những rủi ro phát sinh. Chúng tôi sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có trong tài khoản để làm căn cứ quyết định chủ sở hữu tài khoản nếu có tranh chấp và  sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.

- Thực hiện quyền và trách nhiệm khác theo quy định pháp luật.

Điều 6. Quyền và trách nhiệm của Nhà cung cấp

- Có trách nhiệm thiết lập hệ thống, biện pháp bảo vệ bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của người sử dụng đồng thời thông báo cho người sử dụng về quyền, trách nhiệm và các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng;

- Có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của chủ tài khoản và bảo đảm quyền quyết định của người sử dụng khi cho phép thông tin cá nhân của mình được cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác không trao đổi những thông tin này với bên thứ 3, trừ trường hợp theo quy định pháp luật hoặc được chủ tài khoản chấp nhận.

- Có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để loại bỏ hoặc ngăn chặn thông tin có nội dung vi phạm. Khi phát hiện những vi phạm như sử dụng cheats, hacks, truyền bá nội dung cấm hoặc những lỗi khác,  có quyền sử dụng những thông tin mà Người sử dụng cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.

- Cung cấp thông tin cá nhân và thông tin riêng của người sử dụng có liên quan đến hoạt động khủng bố, tội phạm, vi phạm pháp luật khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

- Thực hiện nghiêm túc công tác thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin, báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và giải quyết khiếu nại của khách hàng đối với việc cung cấp dịch vụ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Thực hiện việc đăng ký, lưu trữ và quản lý thông tin cá nhân của người thiết lập trang thông tin điện tử cá nhân và người cung cấp thông tin khác trên mạng xã hội theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Bảo đảm chỉ những người đã cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân theo quy định mới được thiết lập trang thông tin điện tử cá nhân hoặc cung cấp thông tin trên mạng xã hội;

-  Chỉ cung cấp tài khoản đăng ký của người sử dụng khi được cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân trên mạng xã hội. Trong quá trình đăng ký tài khoản,  có trách nhiệm công khai thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội, nếu người sử dụng vi phạm bất cứ điều khoản nào trong thỏa thuận cung cấp dịch vụ mạng xã hội này,  có toàn quyền chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của Người sử dụng mà không cần sự đồng ý của Người sử dụng và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với Người sử dụng.

- Trong trường hợp nhận được tố cáo của Người sử dụng khác,  sẽ tiến hành giám sát kiểm tra và log data cùng những chứng cứ liên quan, nếu vi phạm  có quyền tắt ngay lập tức các video đang hiển thị bởi Người sử dụng và/hoặc cảnh cáo, khóa, tạm dừng của Người sử dụng vi phạm.  có toàn quyền quyết định các hình thức xử lý đối với các trường hợp vi phạm. Tùy vào tính chất sự việc, mức độ ảnh hưởng và nghiêm trọng,  sẽ đưa ra hình thức xử lý phù hợp.

-  Sở hữu về hệ thống máy chủ của dịch vụ. Vì vậy,  có quyền lưu trữ, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và giải quyết khiếu nại của khách hàng các trường hợp phát sinh trong quá trình sử dụng mạng xã hội  .

Điều 7. Quy định đối với các vi phạm

a) Nguyên tắc:

- Người sử dụng vi phạm Thỏa thuận cung cấp và sử dụng mạng xã hội thì tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt tương ứng.

- Trường hợp hành vi vi phạm của Người sử dụng chưa được quy định trong thỏa thuận này thì tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, mạng xã hội  sẽ đơn phương, toàn quyền quyết định mức xử phạt hợp lý.

- Hình thức xử phạt khóa tài khoản mạng xã hội  có thời hạn hoặc vĩnh viễn, điều đó đồng nghĩa với việc Người sử dụng cũng không thể sử dụng các sản phẩm khác khi truy cập từ tài khoản mạng xã hội .

- Nếu tài khoản mạng xã hội  bị khóa vĩnh viễn thì toàn bộ những quyền lợi của chủ tài khoản cũng sẽ khóa vĩnh viễn.

b) Các hình thức xử phạt:

- Hình thức xử phạt khóa tài khoản 120 ngày hoặc khóa vĩnh viễn áp dụng đối với các hành vi sau:

+ Người sử dụng có hành vi lợi dụng mạng xã hội  nhằm chống phá nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Hành vi này bao gồm nhưng không giới hạn việc Người sử dụng đặt tên thành viên trùng tên với các vĩ nhân, các vị anh hùng của dân tộc, các vị lãnh đạo của Đảng và nhà nước, hoặc người dùng có sử dụng hình ảnh, video, phát ngôn, chat… có chứa thông tin bàn luận về vấn đề chính trị hoặc tiết lộ bí mật nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

+ Thông tin, hình ảnh, video khiêu dâm: Người sử dụng đăng tải hình ảnh, âm thanh, video khiêu dâm, chat sex hoặc tuyên truyền các các nội dung khiêu dâm.

+ Thông tin cá cược, cờ bạc: Lợi dụng mạng xã hội , người dùng đăng tải nội dung thông tin, hình ảnh, âm thanh, video chứa thông tin để tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật.

+ Lan truyền thông tin lừa đảo: Sử dụng văn bản, hình ảnh, âm thanh hoặc video có chứa thông tin lừa đảo, giả làm chính thức các tổ chức, cá nhân; hoặc gian lận, lừa đảo tài sản của người khác hoặc tài khoản mạng xã hội .

+ Phá hoại hệ thống mạng xã hội : Người sử dụng lợi dụng việc sử dụng sản phẩm để xâm nhập vào hệ thống máy chủ nhằm phá hoại sản phẩm hoặc cản trở việc truy cập thông tin. Người sử dụng sử dụng công cụ kỹ thuật nhằm tăng điểm hoạt động, vật phẩm hoặc nhằm treo máy, spam chat.

+ Sử dụng diễn đàn hỏi đáp để lôi kéo tổ chức hội họp thực tế ở bên ngoài thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

- Hình thức xử khóa tài khoản 30 ngày được áp dụng đối với các hành vi sau:

+ Hành vi giao tiếp: Chat khiêu dâm ở mức độ nhẹ, spam chat, kích động các thành viên khác đến các phòng khác của mạng xã hội  để gây rối hoặc tuyên truyền những thông tin vi phạm.

+ Quảng cáo: Trong tên thành viên, trạng thái, giải thích về bản thân có chứa thông tin quảng cáo hoặc sử dụng các văn bản, hình ảnh, âm thanh, hoặc video và thông tin quảng cáo mà không có sự đồng ý bằng văn bản của . Ngoài ra thành viên sử dụng sản phẩm với mục đích quảng cáo, tuyên truyền, mua bán và truyền bá hàng hoá, dịch vụ bị cấm, trong trường hợp này tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng sẽ áp dụng hình phạt 2 hoặc hình phạt 3.

+ Xâm phạm riêng tư: Sử dụng hình ảnh cá nhân của người khác, công khai những tư liệu cá nhân và những thông tin của khác như danh tính, địa chỉ, số điện thoại mà chưa được sự đồng ý và tiến hành gọi điện quấy nhiễu hoặc kích động người khác quấy nhiễu.

+ Công kích người khác: Sử dụng hình ảnh, thông tin, âm thanh hoặc video, xúc phạm, đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo báng, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân.

+ Vi phạm bản quyền: Ăn cắp các nội dung trên khóa học, sao chép hoặc trích dẫn mà không được phép sử dụng bản quyền của người khác.

- Hình thức xử khóa tài khoản 7 ngày được áp dụng đối với các hành vi sau.

+ Công kích, xuyên tạc, xúc phạm nhân phẩm các thành viên khác.

Điều 8. Giới hạn trách nhiệm

- Nếu phát sinh rủi ro, thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn như chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, sự cố đường truyền internet hoặc do thiên tai v.v… Người sử dụng phải chấp nhận những rủi ro, thiệt hại nếu có.  cam kết sẽ nỗ lực giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh tuy nhiên sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh trong các trường hợp này.

-  Hoàn toàn không chịu trách nhiệm rủi ro về mọi giao dịch của người sử dụng với bên thứ 3 trong quá trình sử dụng mạng xã hội . Khi Người sử dụng sử dụng sản phẩm và/hoặc giao dịch với bên thứ 3, Người sử dụng đã hiểu và đồng ý tự chịu trách nhiệm những rủi ro phát sinh.

Điều 9. Cơ chế giải quyết khiếu nại

a) Nguyên tắc

- Người sử dụng đồng ý và tuân thủ rằng, khi người sử dụng đăng ký tạo tài khoản và được dịch vụ cung cấp tài khoản để sử dụng một phần hoặc toàn bộ mạng xã hội , thì người sử dụng sẽ chịu trách nhiệm tất cả về tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng. Cơ chế giải quyết theo pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

- Người sử dụng đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ  khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên gia tư vấn có liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ sự vi phạm của Người sử dụng trong quá trình sử dụng mạng xã hội .

b) Tranh chấp giữa các thành viên sử dụng mạng xã hội với .

- Mọi khiếu nại, khiếu kiện nếu có thì sẽ được  giải quyết nhanh chóng. Khi có khiếu nại, vui lòng thông báo cho  qua fanpage  trên Facebook; qua hòm mail: info@vega.com.vn hoặc hotline của dịch vụ.  DV sẽ xem xét và phản hồi sớm nhất nhưng không quá 07 ngày kể từ ngày tiếp nhận thông tin khiếu nại.

- Nếu người sử dụng khiếu nại, khiếu kiện đến các cơ quan chức năng thì  sẽ tuân thủ theo các trình tự thủ tục mà pháp luật quy định. Tuy nhiên,  khuyến khích hình thức giải quyết thông qua biện pháp thương lượng.

c) Tranh chấp giữa cá nhân với cá nhân là thành viên của mạng xã hội ; giữa cá nhân là thành viên mạng xã hội  với cá nhân, tổ chức không phải là thành viên mạng xã hội .

-  không chịu trách nhiệm về tính chính xác các thông tin mà các thành viên truyền đưa trên mạng xã hội. Do đó khi phát sinh khiếu nại, trước tiên  có thể ẩn nội dung khiếu nại, đồng thời hãy gửi cho  biết nội dung khiếu nại chi tiết và chứng cứ đính kèm qua email hoặc trực tiếp.  sẽ kiểm tra, yêu cầu các bên chứng minh. Nếu bên nào không chứng minh được thì  sẽ gỡ bỏ nội dung của người vi phạm.

- Việc khiếu nại, khiếu kiện giữa các cá nhân, tổ chức thông qua các cơ quan pháp luật thì dịch vụ chỉ đóng vai trò là người có quyền và nghĩa vụ liên quan và  sẽ tham dự theo các quy định của pháp luật.

Điều 10. Hiệu lực của thỏa thuận

- Bằng việc truy cập sử dụng website/wapsite, Người sử dụng đã đồng ý và tuân theo các điều khoản được quy định tại Thỏa thuận này.

- Khi truy cập, sử dụng mạng xã hội  bằng bất cứ phương tiện nào (máy tính, điện thoại, Tivi thiết bị kết nối internet) người sử dụng cũng phải tuân theo Quy chế này.

- Để đáp ứng nhu cầu sử dụng của Người sử dụng, mạng xã hội  không ngừng hoàn thiện và phát triển, vì vậy các điều khoản quy định tại Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới Người sử dụng. Mạng xã hội  sẽ công bố rõ trên website/wapsite, diễn đàn về những thay đổi, bổ sung đó.

- Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Thỏa Thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội  này xung đột với các quy định của luật pháp Việt Nam, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, phần còn lại của Thỏa Thuận vẫn giữ nguyên giá trị.

Gửi bình luận